چاپ

گوارگام، یک گالاکتومانان است که از دانه گوار استخراج می شود. این صمغ در اصل تغذیه کننده دانه های گوار است. گوارگام به طور معمول به عنوان یک، پودر سفید تولید می شود.

گوار یک پلی ساکارید متشکل از قندهای گالاکتوز و مانوز میباشد. در محدوده  PH 5-7 مقاوم است و ویسکوزیته آن در دمای بالای 80 درجه سانتیگراد کاهش میابد.

به عنوان قوام دهنده در صنعت غذا کاربرد وسیعی دارد E412.

 

کاربردها:

طبق FDA مصرف گوارگام در قرص های کاهش وزن ممنوع است.

 

 

ترجمه و گردآوری : گروه بازرگانی محبی